parallax background

Huisregels

 

IJsvrij biedt iedereen een gezellig en veilige plek om een mooie tijd met elkaar te beleven. Om er een echt magische IJsvrij editie van te maken dient iedere bezoeker zich te houden aan de huisregels.

 

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein, zowel buiten als de ijsbaan, is geheel op eigen risico.
 • Het is verboden met de gehuurde schaatsen het terrein te verlaten.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Roken is op de ijsbaan, met uitzondering van het terras buiten, ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschiedt zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Schade aan eigendommen van de organisatie van IJsvrij, zoals boarding, schaatsen, het winterpaviljoen, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

IJsbaan

 • Het betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
 • Toegang tot de ijsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket.
 • De ijsbaan mag wegens veiligheidsvoorschriften niet betreden worden door kinderen t/m 2 jaar.
 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht!
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kledingstukken te dragen.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ‘ondergebonden’ schaatsen. Het ijs betreden met schoenen of schaatsbeschermers is niet toegestaan.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Bij gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. wordt in het kader van onveilig gebruik van de ijsbaan niet geaccepteerd. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of staan, of over de boarding te klimmen.

Koek & Zopie

 • Wij schenken geen alcohol < 18 jaar, legitimatie is verplicht.
 • Het is verboden eigen drank en/of etenswaren op het terrein te nuttigen.
 • Er wordt niet geschonken aan bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.