parallax background
 

Huisregels

 

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein, zowel buiten als binnen als de ijsbaan, is geheel op eigen risico.
 • Het is verboden met de gehuurde schaatsen het terrein te verlaten.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Roken is in het winterpaviljoen en op de ijsbaan, met uitzondering van het terras buiten, ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. uit het winterpaviljoen en/of van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschiedt zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Schade aan eigendommen van de organisatie van het IJsvrij Festival, zoals boarding, schaatsen, het winterpaviljoen, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.


IJsbaan

 • Het betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
 • Toegang tot de ijsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket.
 • De ijsbaan mag wegens veiligheidsvoorschriften niet betreden worden door kinderen t/m 2 jaar.
 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht!
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kledingstukken te dragen.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ‘ondergebonden’ schaatsen. Het ijs betreden met schoenen of schaatsbeschermers is niet toegestaan.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Bij gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. wordt in het kader van onveilig gebruik van de ijsbaan niet geaccepteerd. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of staan, of over de boarding te klimmen.


IJsvrij-Café

 • Wij schenken geen alcohol < 18 jaar, legitimatie is verplicht.
 • Het is verboden eigen drank en/of etenswaren in het café te nuttigen.
 • Er wordt niet geschonken aan bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.